RocketTheme Joomla Templates
     
Kezdőlap arrow Szervezetek arrow Civil szervezetek
Civil szervezetek

Civil szervezetek

 

"A gyermekek egészséges testi fejlődéséért" Alapítvány 

Székhelye: 8921 Zalaszentiván Kinizsi Pál u. 2.

Alapítvány célja: A testi nevelés feltételeinek folyamatos korszerűsítését segíteni, a mozgáskultúra fejlesztéséhez, ezen keresztül az egészséges életmód kialakításához szükséges tárgyi feltételek javítása, létesítmények terveztetésének, létrehozásának segítése.

 

Élhetőbb Zalaszentivánért Közhasznú Egyesület 

Székhelye: 8921 Zalaszentiván Margaréta u. 29. 

Egyesület célja: Zalaszentiván község fejlődésének elősegítése, a faluban élők életkörülményeinek javítása, a faluban élő munkanélküliek helyi munkalehetőségei biztosításának segítése, a foglalkoztatottak munkakultúrájának fejlesztése, továbbá a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése. Az egyesület céljának tekinti a rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítását, ilyen igények felkeltését, a sportolás lehetőségének biztosítását, továbbá a jelentkező sportigények felkarolását, segítését, az ifjúság sportszeretetre nevelését, valamint az egészségmegőrzést. Az idegenforgalom fellendítésének támogatása, a kultúra ápolása, hagyományőrzés, továbbá a családok, időskorúak segítése. Szervezi a tagok és a térség kulturális, sport és közösségi életét, szabadidős programjait, óvja a kulturális és épített örökségeit, segíti a családokat, időskorúakat és a szociális feladatok ellátására részfeladatot vállal. 

 

Zalaszentiván Keresztelő Szent János Templomért Alapítvány 

Székhelye: 8921 Zalaszentiván Hunyadi János u. 2/A

Alapítvány célja, hogy megvalósítsa a zalaszentiváni Keresztelő Szent János római katolikus templom épületének felújítását, szerkezeti elemeinek rekonstrukcióját, berendezési és felszerelési tárgyainak fokozatos cseréjét, esetleges felújítását, mindezeken túl a templom kulturális örökségének számító szakrális értékeinek megóvása, fenntartásának támogatása, más zalaszentiváni egyházi ingatlanok működésének támogatása. A célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. 

 

Zalaszentiván Polgárőr Egyesület 

"Jó gyakorlatok" 

Székhelye: 8921 Zalaszentiván Hunyadi János u. 2/A

Egyesület célja: A bűncselekmények megelőzése, a vagyonvédelem, ifjúság, környezet és tűzvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok, állampolgárok és szervezetek összefogása, rendszeres működésük összehangolása. A bűncselekmények elkövetését segítő körülmények felderítésével, a bűnalkalmak korlátozásával az ismertté vált bűncselekmények mérséklése, a vagyonvédelem javítása. A lakossági biztonságérzet növelése, és ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolat erősítése. A lakosság a bűnüldöző szervek közötti bizalom és az együttműködés erősítése.   

 

Zalaszentiván Sportegyesület 

Székhelye: 8921 Zalaszentiván Hunyadi János u. 2/A

Egyesület célja: a rendszeres sportolás biztosítása, az ilyen igények feltérképezése, versenyeztetés, testedzés, a sport iránti igények felkeltése és ennek jegyében a sportmozgalom fejlődésének, eredményességének elősegítése. Előbbi célok megvalósítása érdekében együttműködik sportkörökkel és sportegyesületekkel, ideértve a megyei sportági szövetségeket is. Sportegyesület a lehetőségei szerint biztosítja a település lakosai részére a változatos tömegsportolási feltételeket is. Célunk a labdarúgás alapjainak elsajátításán túl a gyerekekből csapatot kovácsolni, megtanítani őket  sportszerűen mérkőzni, a győzelmet és a vereséget egyaránt méltósággal viselni. 

 

Zalaszentiváni Ifjúsági és Kulturális Egyesület 

Székhelye: 8921 Zalaszentiván Kossuth Lajos u. 51.

Célja a felmerült egyéni és csoportos alkotómunka támogatása, helyi kulturális értékek feltárása, megőrzése, a település turisztikai vonzerejének növelése, az emberek közötti kommunikáció erősítése és kapcsolatteremtés a civil szférával. Zalaszentiván kulturális és társadalmi életének megszervezése, fejlesztése. Tartalmas időtöltés biztosítása a falu minden lakója számára. 

 

Zalaszentiváni Óvodáért Alapítvány 

Székhelye: 8921 Zalaszentiván Hunyadi János u. 2/B

Alapítvány célja: a 3-7 éves korig óvodaköteles gyermekek részére olyan feltételek és körülmények biztosítása, amely mellett nevelő- és oktató munka a megfelelő készségfejlesztő eszközök (logikai, mozgáskoordinációs, stb.) biztosításával zavartalanul megvalósulhat oly módon, hogy a gyermekek szociális körülményeiből fakadó hátránya ellensúlyozható és az intézménynél alkalmazásban álló dolgozók - ha kell munkaidőn túl - a cél érdekében végzett hatékony munkájának elismerése.