RocketTheme Joomla Templates
     
Kezdőlap arrow Megvalósult fejlesztések
Megvalósult fejlesztések

Sikerek és eredmények

 Büszkén jelenthetjük ki, hogy mertünk nagyot álmodni és az Európai Uniós támogatások felhasználásával haladtunk előre. Bebizonyítottuk, hogy kellő elszántsággal és felkészültséggel is képesek vagyunk sikereket elérni. Nem is akár hogyan, hiszen a térség legnagyobb fejlesztései a településünkön valósultak meg (kerékpárút, bölcsőde, plébániaház építés, Római Katolikus Templom külső-belső felújítása stb. Természetesen ehhez szükség volt a képviselőtestület pozitív hozzáállására, megfontolt döntéseire. Szükség volt az itt élő polgárok segítségére, építő jellegű kritikájára, mert támogatásuk nélkül ezek a fejlesztések nem valósulhattak volna meg. Beruházásaink során az elmúlt időszakban a minőséget, a tartós, magas színvonalú fejlesztést tekintettük elsődleges célunknak. 

 

Településkép

A település népességmegtartó erejének és fejlődésének egyik legfontosabb prioritása a vonzó, igényes településkép. A gyermekeket a szabadidőben jól felszerelt játszótér, sportpálya várja a település több pontján. A mozgás, a sport minden ponton átszövi a falu hétköznapjait és ünnepeit. 2010-ben az Élhetőbb Zalaszentivánért Közhasznú Egyesület sikeres pályázatának köszönhetően épült meg játszótér sok új játszóeszközzel  és készült el 11 350 m2 park és 350 m2 sétány. 2014-ben újabb értékes zöldfelülettel gazdagodott a falu: a település „paptagi” részén az ott élők kérésére tölgyes pihenőpark és sétány kialakítása valósult meg, míg a település új telepi részén megújult a sportpálya.

A Római Katolikus templom kertjében 2010-ben Európai Uniós támogatással 850 növényt ültettünk, pihenőpadot, szemétgyűjtőt, virágládát, világítótestet helyeztünk el, 450 m2 zöldfelületet és 20 db gépjármű számára parkolóhelyet alakítottunk ki.

      

 

Egészségügyi ellátás

 

Az önkormányzat 2007-ben új helyre, a polgármesteri hivatal épületébe költöztette az orvosi rendelőt és a védőnői szolgálatot. A régi orvosi rendelő épületében a teljes átalakítást követően kezdte meg működését a fogorvosi rendelő és a gyógyszertár. 

 

 

Kerékpárút építés, út és járdafelújítások

Zalaszentiván ugyancsak pályázaton nyert támogatást a kerékpáros élet fejlesztéséhez 2010-ben. A megépített nyomvonal része a Zala-völgyi kerékpárútnak. A Zala-völgyi kerékpárút kialakítása, olyan egységes kerékpáros létesítményhez kapcsolódik, mely Zalaegerszeg határától egészen a Kis-Balatonig terjed, és megfelelő szolgáltatási színvonalon lehetővé teszi a biztonságos kerékpározást a településen. A megépült kerékpárút 5,1 km hosszú és keresztezi a Szombathely irányú vasútvonalat, ahol új kerékpáros híd épült 17,96m hosszban. A kerékpárút építésével egyidejűleg teljesen felújítottuk a Zalaszentlőrincre vezető utat 1875 m hosszban. 2009-ben átadásra került Zalaszentivánon a kisfaludpusztai településrészen felújított út. Az emlékműtől a Zrínyi utcában a buszmegállóig megújult a járdaszakasz, melynek folytatását jelenleg is szervezi az önkormányzat.

    

  

Oktatás, nevelés

Az itt élőknek és a település vezetésének is egyaránt fontos, hogy a gyermekek helyben járhassanak bölcsődébe, óvodába, iskolába. A korszerű intézmények jól felszereltek, az itt dolgozó munkatársak felkészültek. A legkisebbek fogadására készült el 2011-ben a bölcsőde, mely a fiatal édesanyák munkába visszatéréséhez nyújt segítséget. Az elkészült létesítmény a kor követelményeinek, és az időközben megváltozott jogszabályoknak, valamint a környezetvédelmi szempontoknak maradéktalanul megfelel. A pályázat keretében nemcsak az építési beruházás, hanem a gyermekek fejlődését elősegítő készségfejlesztő eszközök is beszerzésre kerültek. Az épületben két csoportszoba került kialakításra a hozzájuk tartozó vizesblokkal és két kisgyermekátadóval/öltözővel. Mindezeken túl az intézmény vezetője révén a gyermekek egészségének megőrzése érdekében sószoba is létesült. A településen 1963 óta működik jelenlegi helyén a három csoportos óvoda. Az óvoda épülete 1963-ban épült, azóta kisebb állagmegóvásokon esett át, de teljes felújítása még várat magára. Ez a következő évek egyik legfontosabb feladata.  A település életében közel 250 éve meghatározó az iskola. Az önkormányzat nagy figyelmet fordít a helyben működő nyolc osztályos általános iskolára. Az épület állagának megóvására, folyamatos rekonstrukciójára jelentős összegeket fordított az önkormányzat (2010-ben tetőcsere, tetőtér kialakítás, fűtés kialakítása a tetőtérben, szürkevíz rendszer kiépítése, majd 2011-ben a tornaszoba bővült).   Sokat segítenek az oktatásban azok a digitális táblák, melyeket uniós forrásból nyert az intézmény. Ezek az európai oktatási körülmények elegendőek ahhoz, hogy Zalaszentiván 120 iskolás tanulója a városi társaikkal azonos esélyekkel kerülhessen be a középfokú oktatási intézményekbe. Számos diák szerzett és szerez mai is kiváló helyezést tanulmányi és sport versenyeken. Ez annak köszönhető, hogy az oktatásban sikerorientált nevelés kap hangsúlyt. A diákok minden jelentős eseményen szerepelnek, ez az alapja a generációk szeretetteljes együttélésének.

      

 

Közművelődés, kultúra és sport

 A település önkormányzata 2009-ben pályázati támogatást nyert a közösségi ház teljes felújítására. A megújult épületben „Civilek Háza” civil egyesületeinknek és a polgárőrségnek adunk helyet, ezzel is elősegítve tevékenységüket és együttműködésüket.

  

2011-ben uniós támogatásból alakítottuk ki a régi iskola helyén az Integrált Közösségi Szolgáltató Teret, mely helyet ad az önkormányzat rendezvényeinek, a település közösségét érintő programoknak. A felújításra az Élhetőbb Zalaszentivánért Közhasznú Egyesület sikeres pályázata révén kerülhetett sor. Az IKSZT-ben kapott helyet a községi könyvtár, színpaddal berendezett közösségi tér jött létre, valamint egy fedett terasz került kialakításra. Az IKSZT kialakításával tovább bővült a településen elérhető szolgáltatások köre, hiszen kulturális, ismeretterjesztő rendezvények, illetve számos közösségi program színtere lett a létesítmény. Zalaszentivánon élénk a sportélet, a sportegyesület 1989 óta működik.  A megye II. Észak bajnokságban az ifi csapat évek óta az élen végez. A falu futballpályáján élénk és rendszeres az élet edzések, mérkőzések követik egymást. Az önkormányzat tulajdonában lévő sportöltöző 2011-ben teljes egészében felújításra került. 2014-ben elkészült a pálya mellett a 300 férőhelyes lelátó és a biztonságos mérkőzést segíti a labdafogó háló építése is.

   

Hitélet, kegyeleti szolgáltatás

2013 őszétől régi pompájában fénylik újra a zalaszentiváni Keresztelő Szent János Római Katolikus Templom. A felújításra az egyházközség nyert 12 millió forintos támogatást, a teljes beruházás elérte a 18 millió forintot, az önerő egy részét Zalaszentiván Község Önkormányzata biztosította. A templom új lábazati vakolatot, a belső hajók új festést kaptak. Megújult a teljes külső homlokzat, a lábazat korszerű külső és belső szigetelésének megoldásával, a szivárgó vizek összegyűjtésével és elvezetésével sikerült megelőzni a falak vizesedését.

A település központjában a Keresztelő Szent János Templom szomszédságában konferenciaterem és plébániahivatal épült. A lebontott plébániahivatal helyére egy új többfunkciós épület épült önerőből és egyházi valamint lakossági összefogásból.  A munka nagy részét társadalmi munkában az önkormányzat dolgozói, közmunkásai végezték. A lakosság is sokat segített, akik közül sokan az anyagi támogatás mellett két kezük munkáját is felajánlották. Az épület építészeti stílusában illeszkedik a szomszédságában álló templomhoz. Urnafal kialakítása, közvilágítás és kamerarendszer létesítése, új utcabútorok kihelyezése – jelentős korszerűsítés zajlott 2013-ban a zalaszentiváni temetőben. A pályázati támogatásból megvalósult fejlesztés révén két urnafal készült el a ravatalozó melletti területen. Lényegesen megnövekedett a ravatalozó körüli, térburkolattal ellátott terület, a sírkertben történő sötétedés utáni közlekedés elősegítése érdekében pedig részlegesen megoldásra került a közvilágítás. A közbiztonság javítását, az értékek védelmét szolgálja a négy kamera felszerelésével kiépített rendszer, amely csatlakozik a hálózathoz. A LEADER pályázat lehetőséget biztosított még utcabútorok elhelyezésére is, tuják és díszfák elültetésére is. 

     

Közbiztonság 

A település közbiztonságát szem előtt tartva három évvel ezelőtt kezdődött el Zalaszentivánon a zárt rendszerű térfigyelő hálózat kiépítése. A lakosság és az átmenő forgalom biztonságérzetének fokozása érdekében 12 kamera és 3 db sebességmérő készülék figyeli a település legkritikusabb pontjait és az átmenő forgalom sebességét.

Kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztése - Falubusz 

A kistérségi közlekedés, személyszállítás elősegítésére nyert kisbuszt Zalaszentiván önkormányzata az FVM pályázatán. A 8+1 személyes, Fiat Ducato gépjármű segíti az utazást rendezvényekre, mérkőzésekre, úszásoktatásra, egészségügyi vizsgálatokra stb.